• Giới thiệu
   Giới thiệu
   Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện dựa trên sự chia sẻ, trách nhiệm, trân trọng của gia đình, nhà trường và các Bé.
  • Tin tức
   Tin tức
   Thông tin hoạt động của bé hàng ngày. Các tin giáo dục khác liên quan đến lứa tuổi Mầm non...
  • Tuyển sinh
   Tuyển sinh
   Thông tin tuyến sinh - chế độ học phí. Quy trình và thủ tục tuyển sinh. Mẫu đơn đăng kí tuyến sinh trực tuyến.
  • Tuyển dụng
   Tuyển dụng
   Thông tin tuyển dụng - chính sách nhân sự của Trường. Mẫu đơn xin việc trực tuyến.
  • Hình ảnh
   Hình ảnh
   Một số hình ảnh về các hoạt động của Thầy cô và các Bé trường mầm non Lê Quý Đôn
  • Liên hệ
   Liên hệ
   Chi tiết thông tin liên hệ với Ban Giám hiệu và Văn phòng nhà trường.